• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Fotografia dokumentalna: Historie opowiedziane obrazem

Główną formą przewozów w transporcie drogowym są przewozy zbiorowe, które polegają na transportowaniu wielu partii ładunkowych w jednym wehikule. Transport ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób kompatybilny przez jednego spedytora. Drugą odmianą przejazdów w transporcie drogowym są przejazdy całopojazdowe. Transport ten bazuje na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę pełnego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu składników. Po pierwsze istotna jest obfitość towaru, odległość na jaką pragnie się go przetransportować, typ transportu. W tym wypadku płaci się za wynajęcie całego wehikułu. Cechami, które cechują ten sposób przewozu jest jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru. Transporty w transporcie drogowym mają podwójny charakter. Jest to transport uniwersalny (używa się tu wozów skrzyniowych, przyczep, naczep i nadwozia wymiennego) i specjalistyczny (do transportu zwierząt, substancji ciekłych, samochodów osobowych, constans.bytom.pl – transport ponadgabarytowy itp.). Auta skrzyniowe nie są w stanie przetransportować towarów o masie większej aniżeli 30 ton oraz to jest jedna z największych wad tego typu transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie powinien naruszyć 11,5 tony, wobec tego nie wszystko wolno tak przewieźć.

1. Link

2. Strona główna

3. Tutoriale

4. Zobacz stronę

5. Informacje

Categories: Usługi

Comments are closed.