• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ameryka Łacińska: gospodarki i inwestycje.

Jeśli po między obfitym uszkodzeniem ciała ludzkiego a śmiercią bliskiej osoby, minęło mnóstwo czasu wolno ubiegać się zwrot kosztów leczenia. Zwrot takich kosztów nazywany jest zadośćuczynieniem. Jeżeli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili śmierci dopłaty do odszkodowań będące refundacją kosztów za leczenie, nie jest on zobowiązany do zwrotu wydatków leczenia, opieki oraz pogrzebu postacią trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w wypadku wydatków uzasadnionych. Pod szczególną uwagę brane jest środowisko w jakim postać zmarła żyła, tradycje i ceremoniały rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie dotyczyć wydatków zbędnych. Tu odszkodowania gdańsk tego rodzaju pokryją koszty związane z transportem zwłok do miejsca pochówku, wykupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W co niektórych wypadkach do kosztów zwracanych zalicza się cenę odzieży żałobnej. Nieraz do tego typu roszczeń kwalifikuje się koszt nagrobka, a także organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego i uroczystego pochówku.

1. Zajrzyj tutaj

2. Sprawdź stronę

3. Zobacz więcej

4. Sprawdź tutaj

5. Znajdź więcej Rola Japonii w światowej ekonomii.

Categories: Biznes

Comments are closed.