• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Domy przyszłości a wykorzystanie energii geotermalnej.

Właściwie od początku stosowania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał innowacyjny sposób zapisu rzeczywistości – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia sprezentowała dokumentalistom narzędzie niepowszechne poprzez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem zapisywanym składową zawartości gazet. Dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Zaistniała pionierska dziedzina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca przede wszystkim na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii traktujących praktycznego tematu typu fotografia produktowa, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, aby kreować widoczny oraz zgrabny przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof i wojen. Mimo pełnej dzisiejszej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niesłychanie niebezpieczna.

1. Otwórz link

2. Przejrzyj

3. Tutaj

4. Zobacz teraz

5. Dowiedz się więcej Przyszłość projektowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

Categories: Blog

Comments are closed.